Späť v čase: Visutá lanovka v BB

Písal sa rok 1954, kedy začala výstavba dnes už neexistujúcej visutej cementárenskej lanovky. O štyri roky neskôr, v roku 1958, sa spustila do prevádzky.

Po lanovke dlhej vyše 4 kilometre premávalo 164 nákladných vozňov prevážajúcich vápenec z lomu Kostiviarska do mestskej časti Senica. Táto stavba, ťahajúca sa Banskou Bystricou mala pomáhať pri obnove vojnou poznačenému priemyslu. Jej zhotoviteľom bola Stredoslovenská cementáreň, ktorá spolu so Slovenkou a Smrečinou patrili k dominantným podnikom na obnovu hospodárstva.

Z dôvodu poklesu hospodárstva a nerentabilnej spotreby energie, bola púť bystrickej lanovky ukončená v roku 2002, kedy ju rozobrali.

Visutá lanovka v číslach:

Začatie prevádzky: 1954

Ukončenie prevádzky: 2001

Dĺžka: 4 187 m

Počet vozňov: 164 ks

Počet podpier: 33 ks

Počet Ochranných sietí nad cestnými komunikáciami: 3 ks

Doba prepravy jedného vozňa: 28 minút

Nosnosť jedného vozňa: 0,8 m3 (neskôr 1 m3)

Pamätáte si na túto stavbu?

Zdroj: Archív DCS / monografia Svätý Jakub a Kostiviarska

Komentáre
.featured-search .search, .finder-search .tab-content .form-group .button-2, .lmb-calltoaction>a { background: #ff0000;}